Service og tjenester:

Regnskapstjenester

  • Bilagsføring
  • Rapportering
  • Remittering
  • Avgiftsoppgjør
  • Budsjettering

Fakturering og purring

Lønn

  • Lønnsavregning
  • Elektronisk rapportering til skatte- og avgiftsmyndighetene
  • Lønns- og trekkoppgaver
  • Oppfølging av arbeidstakerregisteret
  • Statistikker

Årsoppgjør
Utarbeidelse av ligningsdokumenter/selvangivelse
Etablering av selskap
Økonomisk rådgivning